Denemek eylemi, sınama, °tecrübe. Bir şeyin, bir kimsenin niteliklerini sınamak için yapılan işlem. Sonuçtan emin olmadan yapılan girişim. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü. Son biçimini bulmamış, taslak durumunda yapıt. Özel bir alanda, yeni başlayan bir kimsenin ilk ürünü.