Davranmak eylemi ya da biçimi, tutum, °muamele, °hareket. fels. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin tümü.