Dağıtmak işi. Bir merkezden çeşitli yerlere göndermek eylemi.