Çözümlemek eylemi. Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşünce ya da gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi. Bir tümcedeki sözcüklerin hangi sözcük türünden, hangi durumda olduklarını ya da özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtmek, bir tümceyi oluşturan önermeleri, önemlerine ve aralarındaki bağıntılara göre ayırma; birincisine gr Bir maddenin bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem, °tahlil, °analiz.