Medreselerde müderrisin hizmetine bakan ve ondan ders alan öğrenci. Birinin kendi işini öğreterek yetiştirdiği kimse.