Küçük yaştaki oğlan ya da kız. Soy bakımından oğul ya da kız, °evlat. Bebeklik çağıyla erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan. Genç erkek. Genç, toy, yeniyetme. Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse. (Büyükler arasında daha az yaşlılar için) İnsan. (Küçümseme yollu) Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Bir tamlamada tamlayan olarak kullanıldığında "çocuğa ait, çocukla ilgili" anlamlarını katar.