yola getirilmesi, kendisine herhangi bir düşünce-nin kabul ettirilmesi güç olan kimse.