Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç ya da engeli çok olan, güç, °müşkül.