Merkez denilen durağan bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi. Çocukların oynamak için çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. Sandık, denk, fıçı gibi şeylerin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak. Büyük yazma, yemeni. İçinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka. Aşılması, çözümü, içinden çıkılması güç durum. (Soyut bir şey için) Kişiyi sarmalayan yoğun duygu.