Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse. Katı yürekli, kolaylıkla suç işleyen, °zalim.