Din inanışına göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza gördükleri yer; tamu. Çok sıkıntılı, koşulları çok kötü yer.