Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın. (Tasavvufta) Tanrı.