Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, °pertavsız.