Büyümek eylemi. Organizmanın bütününde ya da bu bütünün bir bölümünde boyutların artması; bu artmanın olduğu dönem.