(Somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, "küçük" karşıtı. (Soyut kavramlar için) Çok, ortalamayı aşan. Niceliği çok olan. Üstün niteliği olan. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Önemli.