bütünlemeye kalan öğrenciler için açılan sınav, °ikmal imtihanı.