bir sıvının kaynatılma sonucunda buhar durumuna geçme derecesi.