Bir bütünden ayrılmış olan parça, °kısım. Saç örgüsü. Hizip. Takımlardan oluşan, üçü ya da dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik. On kuralına göre yazılan bir tamsayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı.