İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad, °malumat. Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, °malumat, °vukuf. İnsan anlağının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün, °malumat, °vukuf. Genel olarak ve ilksezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, °malumat. Bilim. (Bilişimde) Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.