payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesir.