Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, °beyanname. Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi, °beyanname. Kurumların ya da siyasal partilerin bir konudaki düşüncelerini, kararlarını ya da izlencelerini bildirmek için yayımladıkları yazı.