Her kişinin duygularını, düşüncelerini dile getirme tarzı, yazma ya da ifade biçimi, °üslup, °stil. Bir sanatçıya, bir çağa ya da bir ülkeye özgü, teknik, renk, söyleyiş ve biçimlendirme özelliği, °üslup, °tarz, °stil.