Benzeşmek eylemi. Bir sözcükte bir sesin başka bir sesi kendisine benzetme etkisi, °asimilasyon: (yurt-daş)> yurttaş, (çarşanba)> çarşamba, (o + bir)> öbür gibi.