Kimi ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme. İki şeklin kenar uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit olması durumu.