Ortaöğretimde etütleri denetleyen bir görevli, belletici.