Ulusal ya da dinsel bakımdan önemi olan ve kutlanan gün ya da günler. Bir kuruluş yıldönümünü ya da olayı kutlamak amacıyla yapılan gösteri ve eğlencelerin tümü. Sevinç, neşe.