Arpa, buğday, yulaf gibi ekinlerin taneleri taşıyan kılçıklı başı. Tarlalarda, bağlarda dökülmüş ya da tek tük kalmış olan ürün.