Bağlamak eylemine konu olmak. Sevmek, içten bağlı olmak. Yalnızca belli bir işle uğraşmak.