D üzenle|Nisan 2007
Tevfik Serdar Anadolu Lisesi, Trabzon Valiliği ve Tevfik Serdar arasında 22.10.1997 tarihinde imzalandıktan sonra, zamanın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından onaylanıp yürürlüğe giren protokol gereği inşa edilerek kuruldu. Protokolün 9. maddesinde inşa edilecek okula “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik Serdar Anadolu Lisesi” ismi verilecektir, denilmektedir. Söz konusu protokolün 6. maddesinde de “İnşa edilecek okula verilecek olan hayırseverin adı değiştirilmeyecektir” ibaresi yer almaktadır.
Lisenin inşaatı Resmi Gazete'nin 22 Ocak 1998 tarih ve 23238 mükerrer sayılı nüshasında belirtildiği gibi 1998 senesinde inşaat programına alındı ve inşaat 2001 senesinde ikmal edilerek, Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Eylül 2001 tarihinde öğretim hayatına başladı.
Lisemizin kurucusu Tevfik Serdar mükellefiyetlerinin fazlasını yapıp, binanın estetik bakımdan da değer kazanması için özel olarak yaptırdığı 5 x 5 cm. boyutundaki seramiklerle bütün binayı kaplattırarak, lise binamızın ayrı bir güzelliğe sahip olmasını sağlamıştır. Kurucumuz Tevfik Serdar bununla da yetinmeyip ayrıca, konferans salonunu da itinalı bir şekilde tefriş ettirmiştir.
Tevfik Serdar sadece lisenin inşaatıyla yetinmeyip, öğrencilerimizle de yakından ilgilenmektedir. Nitekim 17 Eylül 2001 tarihinde lisemizin açılışı nedeniyle yaptığı konuşmasında öğretim yılı nihayetinde sınıf birincisi olacak öğrencilerimizi şahsi misafiri olarak Hamburg'a davet edeceğini vaat etmiştir. Ayrıca Hamburg'daki Lohbrügge Lisesi ile kardeş okul olmamızı sağlamıştır.
Tevfik Serdar 2001/2002 ders yılı sonunda sınıf birincisi olan 29 öğrencimizi 2 öğretmenleri önderliğinde şahsi misafiri olarak Hamburg'a davet etti. 2002 yılı Eylül ayında Hamburg'a uçakla gelip 14 gün kalan öğrencilerimiz bütün hayatları müddetince unutamayacakları güzel hatıralarla Türkiye'ye döndüler.
2003 yılı Eylül ayında da kardeş okulumuz olan Hamburg'da ki Lohbrügge Lisesi öğrencileri Tevfik Serdar'ın katkılarıyla Trabzon'a gelip lisemizi ziyaret ettiler. Trabzon'a gelen Alman öğrenciler Türk misafirperverliğinden son derece memnun kaldıklarından ülkelerine döndüklerinde sitayişle bahsedip, gazeteye verdikleri beyanatta Türkler hakkında ön yargılı olduklarından üzüntü duyduklarını belirtiler ve Trabzon'un sokaklarında her gün rastladıkları samimiyeti Hamburg'da bulamadıklarından yakındılar.
Lisemizin kurucusu Tevfik Serdar 2003/2004 ders yılı sonunda sınıf birincisi olan 30 öğrencimizi 200'er dolar ile mükafatlandırdı. 2003/2004 ders yılı sonunda da lisemizden birinci ve ikinci olarak mezun olan öğrencilerimizi yine şahsi misafiri olarak 2 hafta müddetle Hamburg'a davet etti. Bu öğrencilerimiz de daha önce Hamburg'a gelen arkadaşları gibi aynı duygularla Türkiye döndüler.
Kurucumuz Tevfik Serdar, biri yüksek tahsil yapmakta olan toplam 19 öğrencimize de burs vermektedir.
http://www.tevfikserdar.com www.tevfikserdar.com