thumb|300px|Setbaşı İlköğretim Okulu Amblemi
Setbaşı İlköğretim Okulu, Bursa'da Setbaşı semti İpekçilik caddesi üzerinde 21 dersklikli bir ilköğretim okuludur.
Halihazırda okulda 21 derslik, Labrotuvar, Kütüphane, Ev Ekonomisi sınıfı, İş Teknik sınıfı, Bilgisayar Labrotuvar, Toplantı Salonu, Spor Salonu ve yönetici, memur odaları bulunmaktadır.
Okul 1998 yılından bu yana, Avrupa'da Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi kapsamında olup, projenin Türkiye ağına dahil 15 okuldan biridir. Ayrıca, Çevre Kolunun çalışmaları sonunda 1999 yılında Setbaşı İlköğretim Okulu'na Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Yeşil Bayrak ödülü verilmiş, bu alanda Avrupa'da yürütülen ECO-SCHOOLS kapsamına alınmıştır.
Tarihçesi
Setbaşı İlköğretim Okulu, önce Ermeniler tarafından, Ermeni okulu olarak yapılmıştır. Kurtuluş Savaşında Bursa'nın kurtuluşu neticesinde, Yunanlılar ile beraber Ermeniler de bölgeyi terketmiş ve okul Yunan esirleri ile doldurulmuştur. Esirler bir yıl bu okulda kaldıktan sonra Türk esirleri ile değiştirilmiş ve okul boşaltılmıştır.
Okul 1914 yılında Yeşil Cami sokağında üç dershaneli olarak, Çelebi Sultan Okulu adı ile açılmıştır. Bursa'nın kurtuluşundan bir sene sonra, Çelebi Sultan Okulu şimdiki okul binasının yerine taşınmıştır. Daha sonra okulun öğretmen okulu yatakhanesi olması dolayısıyla, okul şimdiki Jandarma Alay Komutanlığının yerine intikal edilmiştir.
Aradan iki yıl gntp
en sonra Çelebi Sultan Okulu yeniden şu anki yerine taşınmış ve adı ilk kez Setbaşı İlkokulu olmuştur. Sınıf sayısı çoğaltılmış ve 23 Temmuz Okulu bu okulun şubesi yapılmıştır. 1934 yılında okulların numaralanması sırasında okulun adı 19. Okul olmuş, 23 Temmuz Okulu ayrılmıştır. 1949 yılında tekrar Setbaşı İlkokulu adını almıştır.
Geçmişi çok eskiye dayanan binanın öğretim yapılamayacak duruma gelmesinden dolayı, Bayındırlık yıkımına karar vermiş ve 1988 Haziran ayında bina yıkılmıştır. Eğitimin aksamaması için 1988-1989 öğretim yılında Emir Sultan Orta Okulu'nda, 1989-1990 öğretim yılında bu bina ile birlikte Şerif Artıç İlkokulu'nda eğitim sürdürülmüştür.
Okul 1992 - 1993 öğretim yılından itibaren, ilköğretim okulu olarak şimdiki beş katlı binasında eğitim öğretimini sürdürmektedir.
Okul Müdürleri
Parantez içerisindeki yıllar görevi geldikleri yılları göstermektedir.
Başöğretmen Lütfiye Hanım (1922)
Başöğretmen Faik Reşit ONAT (1922/1923?)
Başöğretmen Nafıa Hanım
Başöğretmen Bedia Hanım (1924?)
Başöğretmen Nezihi ÜSTÜN
Başöğretmen Rasim ARTUN (1949)
Müdür Müzeyyen TOZLUOĞLU
Müdür Sadık ÇEVİK
Müdür Güzin BİLGİN
Müdür Ekrem ÖZER (1992)
Ekrem Ay
Mustafa KOÇHAN (halen)